Hyväntekeväisyys

Blue Knights Finland I ry yhdeksi tärkeäksi toiminnaksi on muodostunut hyväntekeväisyys. 
Kerho on lahjoittanut, niin rahaa kuin aikaa, koko olemassaolonsa aikana erilaisille 
tahoille pyrkien jakamaan ja tuomaan iloa arjen keskelle. Lapset ovat olleet hyvin monesti 
auttamisen kohteena, mutta osansa on myös saaneet mm. sotiemme veteraanit.

Perusideana on ollut myös, että vuosittainen lahjoitus suunnataan sille alueelle, jossa 
kesätapahtuma järjestetään.

Tälle sivulle on kerätty kerhon vuosien saatossa antamat lahjoitukset sekä muu 
hyväntekeväisyys toiminta.

Lahjoituksia annettu yhteensä 19 852 €, 03JOU23.

Aikaa käytetty muuhun hyväntekeväisyystyöhön yhteensä 156 tuntia, 30.4.2016.