Hyväntekeväisyys

Blue Knights Finland I ry yhdeksi tärkeäksi toiminnaksi on muodostunut hyväntekeväisyys. Kerho on lahjoittanut, niin rahaa kuin aikaa, koko olemassaolonsa aikana erilaisille tahoille pyrkien jakamaan ja tuomaan iloa arjen keskelle. Lapset ovat olleet hyvin monesti auttamisen kohteena, mutta osansa on myös saaneet mm. sotiemme veteraanit.

Perusideana on ollut myös, että vuosittainen lahjoitus suunnataan sille alueelle, jossa kesätapahtuma järjestetään.

Tälle sivulle on kerätty kerhon vuosien saatossa antamat lahjoitukset sekä muu hyväntekeväisyys toiminta.

Lahjoituksia annettu yhteensä 13152€, 10.8.2018.

Aikaa käytetty muuhun hyväntekeväisyystyöhön yhteensä 156 tuntia, 30.4.2016.